Uw partner in zorgeloos bouwen

Afkoppelingswerken

Sinds augustus 2008 bestaat er voor alle woningen die aangesloten zijn op een gescheiden rioleringsnet een wettelijke verplichting om ook op eigen terrein alle voorzieningen voor regen- en afvalwater van elkaar te scheiden.

Afkoppelen is letterlijk de regenpijp loskoppelen van het riool, bijvoorbeeld door deze eenvoudigweg boven de grond af te zagen.

Regenwater verdwijnt gewoonlijk via de regenpijpen van gebouwen, woningen en putten in de riolen onder de straten. Maar ons regenwater is schoon genoeg om op te vangen en te hergebruiken, rechtstreeks te infiltreren in de bodem of om af te voeren naar oppervlaktewater. Dit heet afkoppelen, omdat de regenwaterbuis niet meer is gekoppeld aan het rioleringstelsel dat naar de rioolwaterzuivering gaat.
Zowel voor de gemeente als voor de bewoners lijkt dergelijke afkoppeling af en toe een onoverzichtelijke klus. Om dit alles op een vlotte manier te coördineren kan de opdrachtgever beroep doen op Geeraerts B. Projects BVBA.

Wij zorgen ervoor dat uw riolering wordt aangepast naar een gescheiden stelsel op een kwalitatieve en economisch verantwoorde manier.
Door de nauwe samenwerking met AVLOP BVBA kunnen wij ervoor zorgen dat bij het opleveren van uw project een keuringsverslag wordt afgeleverd.
Onze eigen studiedienst zorgt voor een correcte berekening van het rioleringsstelsel, infiltratiecapaciteit,doorlaatbaarheid van de bodem, capaciteit van de nodige buffering, vertraagde lozing,…
Tevens worden er in het einddossier de foto’s van de nieuwe aanleg en het as-built plan toegevoegd.

  • Wij zijn gespecialiseerd in het afkoppelen van kleine projecten tot grote projecten.
  • Wij bestuderen Uw milieuvergunning.
putjes afbeelding1