Uw partner in zorgeloos bouwen

Riolerings- en infrastructuurwerken

Bij een gescheiden riolering wordt het hemelwater gescheiden gehouden van het afvalwater. Een aparte riolering voert het afvalwater af naar een zuiveringsinstallatie. Het regenwater welke op privé-domein niet kan bijgehouden worden, wordt in een aparte regenwaterriolering afgevoerd naar de waterloop. Onderweg infiltreert het op natuurlijke wijze in de ondergrond.

Dankzij onze brede materialenkennis, know-how, ervaring in middelgrote rioleringsprojecten zijn wij Uw betrouwbare partner voor de realisatie van een duurzame riolering.

De certificering als afkoppelingsdeskundige voor kleine en middelgrote projecten, keurder der rioleringen zorgen ervoor dat wij steeds op de hoogte zijn van de laatste wettelijke eisen.

Tevens zijn wij ook Uw betrouwbare partner voor infrastructuurwerken voor privé, industrie en openbaar.
Aanleg van allerhande verhardingen, plaatsen van lijnvormige elementen in verse beton of prefab, aanleg van funderingen in cementgebonden en niet-cementgebonden materialen, plaatsen van infiltrerende verhardingsmaterialen (waterdoorlatende klinkers, grasdallen, …)

Op het einde der werken wordt het ganse project opgemeten en leveren we een as-builtdossier af voor de riolering en de infrastructuurwerken.

Tevens beschikken wij over de nodige erkenningen als aannemer en zijn we een geregistreerd aannemersbedrijf bij de Federale Overheidsdienst Economie m.n. Klasse 1 met categorieën C1, C2, C5, G2 en G5.

 

afbeelding4 afbeelding3